ale...

ALE...

žijeme tu a teraz a vnímame, aspoň dúfam, preto si myslím, že sa musíme sa snažiť aj spoločensky fungovať, preto sa nemienim pozerať nečinne na dianie v spoločnosti kde žijem, preto neoddeľujem tieto základné atribúty a snažím sa aj takto prispieť ku trvalo udržateľnému spôsobu života v tom najširšom slova zmysle.

pondelok 7. augusta 2017

Nadväzujem na príspevok


Ja, v čase svojho projektovania stavieb som neustále presadzoval, (vlastne som sa márne snažil) ostrovné systémy, sebestačnosť bývania, žitia, eko prístupy, čističky, kolotoč vody, energetickú sebestačnosť, alternatívne dopravy, biohospodárenie, gazdovský princíp hospodárenia, logiku správania sa, ergonomiu, poéziu prostredia, zeleň, ekonomiku užívania, zdravé bytie... Lenže všade som vídal udivené a zhrozené tváre investorov, ktorí akurát videli svoje prachy, veciam nerozumeli, nechápali význam opatrení, význam užívateľských šetrení. Zhrozený som vnímal apatiu až tuposť vnímania, resp. nevnímania, nepochopenie fungovania prírody a diania. Žiaľ takýto prachatí diletanti nám často čosi vnucujú, presadzujú. Videl som množstvo stavieb, kde vďaka omietkam, budúci stavebníci nevedia čo kúpili a do čoho sa nasťahovali. Žiaľ, tak to funguje aj teraz.

Bolo obdobie a denne do nás hučalo štátne rádio, bolo to asi v čase nejakej novely vodného zákona, o povinnosti nehnuteľnosti napojiť sa na kanalizáciu a vodu, čo mi pripadalo za účelové a priam katastrofické. Monopolné správanie sa a arogancia. A postavil sa na tom zákon. To už je riadna dávka arogancie!

Prečo?

Voda v zdrojoch v urbanizovaných územiach je buď zničená, alebo už nie je. Prvý prípad má na svedomí priamo tá urbanizovaná oblasť, čo práškuje a chemizuje, vyhladzuje život, aj ten svoj, druhý prípad, obdobne, najmä však odkanalizovaním krajiny, výrubmi,(ne)hospodárením s pôdou.

A čujme, štát to ešte podporuje a vnucuje mi hlúpe riešenie. A vyzerá to, akoby zachraňoval. Pre bežného a málo informovaného občana, vlastne potešujúce: Privedú mi domov vodu spoza siedmich hôr a dolín, lebo moju studňu mi zasvinilo JRD, či strojnotraktorová stanica, kde pracujem. Ani o žumpu sa starať nemusím a v noci pri vypúšťaní do uličného rigolu tŕpnuť... a veď to robia všetci. Ale zaplatím si za to, čo už je horšie, musím viac pracovať, viac navyšovať HDP, platiť dane, poplatky... a na konci, ani dôstojný dôchodok. Hlúpy štátny kolotoč. Nuž tam sa občan dostal so svojou slepotou a nevnímaním, toho, čo si naši predkovia chránili a vážili. Oni totiž nikdy nevyťali les nad dedinou, nedali si odplaviť pôdu, živiteľku.

Prečo je to tak?

V štáte riadenom úplatnými a hlúpymi politikmi, vždy funguje princíp zdierania a okrádania, vládnutia a ak sú to grázli na entú ako títo, všetky počiny vládnutia vedú k tomu, aby mali z toho prachy. A každý počin, fond, investícia, je len prostriedkom ku napchatiu si vrecák. Aby boli prachy, pre úplatky a manipulácie pri koryte, ovládanie krajiny.