ale...

ALE...

žijeme tu a teraz a vnímame, aspoň dúfam, preto si myslím, že sa musíme sa snažiť aj spoločensky fungovať, preto sa nemienim pozerať nečinne na dianie v spoločnosti kde žijem, preto neoddeľujem tieto základné atribúty a snažím sa aj takto prispieť ku trvalo udržateľnému spôsobu života v tom najširšom slova zmysle.

sobota 17. decembra 2016

Budúcnosť je vpísaná do územného plánu

Nadpis evokuje, že ide o nejaký populizmus, zavádzanie, senzáciu. Nie nejde.

Žijeme v urbanizovanej spoločnosti a či to chceme, alebo nie, vieme a či nevieme, je to tak.
Moderná spoločnosť sa už svojim vplyvom na túto planétu nemôže chovať chaoticky. Už to nie je o love mamutov, pastvinách pre svoj domestikovaný dobytok, či presídľovaní kvôli získaniu nových zdrojov obživy, či obmene DNA.

Človek vo svojom počínaní zanecháva v dejinách Zeme hlbokú brázdu. Brázda pokroku, vynálezov, činov pre záchranu a obnovu tejto planéty, ale i úpadku, vojen, genocíd, -izmov, znovu vstania. Vnímame to učebnicovo, virtuálne a tvárime sa, že sa to nás, aspoň podľa mňa, väčšiny netýka. Že život šliape svojim tepom ďalej a moje malé "ja" to nezmení. Ak to malé "ja" vôbec chce. Asi chce. Veď chce viac zarobiť, ale menej pracovať. Chce mať to, ale aj ono, aj tamto a hento. Niektorí chcú mať skrátka všetko a potom žijú v názore, že je to ich dosiahnuté šťastie. Iní to vidia celkom inak a vidina šťastia je v kruhu svojich milovaných. Byť zdraví, aj keď v chudobe. Keď sa to pretriasa v predvianočnom čase, keď sa ľudia dušujú, akí budú dobrí a akí dobrí boli. Čo však zrobili pre svojho blížneho?

Lenže človek má stále vyššie vyššie ambície a to bez ohľadu na dopady. Zväčšuje svoje hranice pôsobenia, v honbe za svojimi snami poráža svoju matku Zem. Uberá z jej pôdy, lesy mení na sterilné plantáže biznisu, chemicky ničí prirodzené organické vzťahy, cykly, reťazce, seba, delí sa o vodu pre pitie a pre výrobu, ktorá po použití je špinavá a spláchnutá do oceánu, ako do bezodnej žumpy.

Postupom času civilizácia dospela k názoru, že je treba zaviesť poriadok. Logicky. Tu bude bývanie, lebo tu mám vodu, tam bude pole, tam je les na kúrenie, stavbu, tu chovám dobytok. Tam sa bude kadiť. Tu postavím mlyn, tam fabriku, tam sídlo, tam obydlia, tam sú obilnice. Tu vyhradím územie na bývanie, tu na bezhlukové prevádzky, tu sú zóny ťažkého priemyslu na spracovávanie surovín, tam na rekreačné a športové vyžitie a to všetko spojené dopravou, zásobovaním médiami, energiou, vodou, teplom, palivom až do domu.

A urbanizmus je na svete. V dnešnom poňatí je potrebné, aby sa vopred upresňovali a ujasňovali jednotlivé funkcie území pri rešpektovaní zásad a pravidiel. Mesto Košice po rokoch prác a doplnkov, zmätkov, zmien, vyvolaných tlakov, má odborný zámer, vybudovať budúcu predstavu mesta. Áno môžme poukázať na  politické tlaky, kauzy, tlaky investorov, lobbystov, tie sú a aj budú. Nebudem sa baviť o čistote mestských poslancov, to je na inú tému, ich svedomie bude súdiť raz ten najvyšší a rozhodne ma dnešný stav nenapĺňa šťastím, naopak vystupujem, poukazujem a hlavne RIEŠIM ako občan nezaplatený, nepodplatený, hádam aj odborník v stavebníctve, architektúre, urbanizme, ochrane prírody, v športovom vyžití na horách v propagácií zdravšieho životného NElenivého štýlu. Takže mesto prostredníctvom Útvaru hlavného architekta započalo proces, stanovením zadávacích podmienok pre vypracovanie územného plánu mesta. Inými slovami vymyslieť zadanie, základné noty, libreto, zámer, čo by malo územné členenie mesta obsahovať, na čo by sa nemalo zabudnúť, aby budúci spracovateľ plánu vedel tieto zadávacie podmienky zapracovať do svojho návrhu. Takže svoj návrh som doručil ÚHA:
https://drive.google.com/file/d/0B0nlt4VPlt1yZEN3NjU0NkNQNkE/view?usp=sharing

Nuž pravdu povediac, očakával som väčšiu zainteresovanosť verejnosti, či možných organizácií, ktoré by mohli k veci niečo povedať, hoci ide o vysoko odbornú vec.

Milý čitateľ uhádol si, účasť verejnosti, vlastne nulová. Verejnosť nejak nepochopila, že teraz je ta pravá chvíľa ako prehovoriť. Zato až sa začnú kopať základy nejakej budovy proti vôli okolia, rúbať lesopark, potom začnú preteky s petíciami.

Asi tak.